تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت رها احمدی

علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده از محل نگهداری رها احمدی که صبح روز یکشنبه۱۳ مرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده است، اطلاعی در دست نیست و خانواده در نگرانی از وضعیت وی بسر می‌برند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از محل نگهداری رها احمدی که صبح روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده است، علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده از سوی خانواده کماکان اطلاعاتی در دست نیست.

به گزارش منابع آگاه، رها احمدی حدود ساعت ۷ و سی دقیقه صبح روز یکشنبه ۱۳ مرداد، پس از خروج از منزل و در مسیر محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفت: «علیرغم پیگیری‌های پدر خانم احمدی تاکنون مقامات قضایی و نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با دلایل بازداشت و محل نگهداری ایشان ارائه نکرده‌اند و خانواده در نگرانی از وضعیت فرزند خود بسر می‌برند.»

گزارش‌شده که خانم احمدی پیش از بازداشت در یک شرکت قطعاتی کامپیوتری مشغول به‌کار بوده و در رابطه با حقوق کودکان کار نیز فعالیت‌های انجام داده است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: