Design a site like this with WordPress.com
Get started

اعتراضات آبان‌ماه۹۸؛ احراز هویت ۳۷ نفر از بازداشت‌شدگان سنندج+سند

هم‌زمان و بعد از اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ شماری زیادی از شهروندان ایرانی در سراسر کشور بازداشت شده‌اند، از جمله در سنندج؛

در سنندج شماری از بازداشت‌شده‌ها در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی تحت بازجویی و در خطر شکنجه هستند. از برخی از آن‌ها در زمان بازداشت، اعترافات اجباری اخذ شده‌است و معدودی‌شان پس از پایان مراحل بازجویی به صورت موقت تا برگزاری دادگاه و صدور رای آزاد شده‌اند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به هویت دست‌کم ۳۷ نفر از شهروندانی که در سنندج و در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه بازداشت شده‌اند پی برده‌است.

این ۳۷ شهروند با اتهاماتی نظیر «تخریب اموال عمومی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» و «اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی داخلی و خارجی» مواجه شده‌اند.

اسامی این افراد در ادامه آمده‌است:

١_ آرمان مردوخی فرزند عیسی، ٢_ پیمان فریدونی دەمجنونی فرزند علی اکبر، ٣_ ماشاللە فتحی فرزند رحمت اللە، ۴_ سینا محمدیان فرزند فیروز، ۵_ رشاد محمدپور فرزند زمان، ۶_ سیروان پیری فرزند احمد، ٧_ مهران احمدی فرزند حسین، ٨_ احسان فاتحی فرزند حسین، ٩_ شعیب صفرعلی پور فرزند محمدعلی، ١٠_ یاسر زندسلیمی فرزند جلال، ١١_ مبین خورشیدی فرزند احمد، ١٢_ آرمان وفایی فرزند امین ١٣_ فایق امجدی فرزند فرج ١۴_ فرزین مولودی فرزند یداللە ١۵_ سیروان قربانی فرزند محمود ١۶_ رضا بهرامپور فرزند صالح ١٧_ سوران بایزیدی فرزند محمد ١٨_ امید محمدی فرزند حسن ١٩_ اکبر وطن پور فرزند عباس ٢٠_ شیرکو زند کریمی فرزند ایوب ٢١_ زانیار صالحی فرزند امیر ٢٢_ ساعد بنفشی فرزند خالد ٢٣_ فواد شاه محمدنژاد فرزند محمد مسلم ٢۴_ ساعد محمدی فرزند عزیزمراد ٢۵_ محمد احمدی فزند سلیم ٢۶_ بهنام وکیلی قصریان فرزند اشرف ٢٧_ مهران احمدپناه فرزند خالد ٢٨_ افشین کریمی فرزند حبیب اللە ٢٩_ آرمین رحمانی فرزند طیب ٣٠_ سیروان زند سلیمی فرزند علی ٣١_ علی آریائی فرزند عبداللە ٣٢_ فواد صیدی فرزند محمد ٣٣_ محمد اقبال بایزیدی فرزند محمد باقر ٣۴_ حمید محمدی فرزند حسن ٣۵_ کاوە تیراندر فرزند محمد لزیز ٣۶_ احد مرادی گزگزارە فرزند احمد ٣٧_ پیمان صلواتی فرزند جمشید.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: