Design a site like this with WordPress.com
Get started

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی زرتشت احمدی راغب در زندان اوین

طی روزهای گذشته, پس از انتقال زرتشت « اسماعیل » احمدی راغب, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » واقع در این زندان به این فعال مدنی اعلام شد که با تودیع قرار وثیقه می تواند آزاد شود اما پس از انجام مراحل تودیع نه تنها این فعال مدنی آزاد نشده بلکه با اذیتهای فردی یکی از زندانیان غیرسیاسی در این اندرزگاه هم مواجه شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهریار و محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان اوین که از مردادماه سالجاری پس از بازداشت خشونت آمیز توسط ماموران وزارت اطلاعات به سلول انفرادی بند ۲۰۹ و پس از اتمام بازجوئی به اندرزگاه ۴ سالن ۲ این زندان منتقل شده پس از انتقال وی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », علیرغم اعلام معرفی وثیقه برای آزادی و انجام کلیه مراحل اداری این فعال مدنی در وضعیتی بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عصر امروز دوشنبه در حالی که زرتشت احمدی راغب در حالی که بیش از ۶۰ روز از اعتصاب غذای اعتراضی وی می گذرد و در عین حال توانائی صحبت و رمق کلامی بر زبان آوردن را نداشت به خانواده خود اعلام کرده از سوی یک زندانی متهم به جرائم مالی که اخیرا به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده مورد آزار و اذیت شدید قرار می گیرد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ روز چهارشنبه هفته گذشته پس از انتقال زرتشت احمدی راغب به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به این فعال مدنی اعلام شده بود که می تواند با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شود اما روز جاری پس از تودیع این مبلغ از سوی همسرش به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی از ادامه پیگری وی برای همسرش ممانعت بعمل آمد.

اعتصاب خوراک “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۷ آذر ماه با انتشار فایل صوتی دلایل خود را از این اعتصاب غذا اعلام کرده بود و بر تداوم اعتصاب خوراک تا دستیابی بر خواسته های خود تاکید کرده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: