Design a site like this with WordPress.com
Get started

فاصل عمری، نوجوان اهل ارومیه به ۵ سال حبس محکوم شد

فاصل عمری، متهم سیاسی نوجوان محبوس در زندان ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۴ دی ماه به وی ابلاغ شده است. جلسه دادگاه فاضل عمری در تاریخ ۲ دی ماه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاضل عمری، متهم سیاسی محبوس در زندان ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ توسط قاضی علی شیخ لو رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و به وی ابلاغ شده است. فاضل عمری، به اتهام ” عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق اتهام مطروحه در خصوص این متهم سیاسی اطلاعی در دست نیست.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاضل عمری در تاریخ ۲ دی ماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود.

آقای عمری در جریان دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

فاضل عمری، شهروند اهل ارومیه که کمتر از ۱۸ سال دارد، مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از یک ماه بازجویی و نگهداری در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه به بند کانون اصلاح و تربیت زندان ارومیه منتقل شده بود.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: