آزادی بهروز عزیزی با تودیع قرار وثیقه در سنندج

امروز سه شنبه ۲۰ مهر، بهروز عزیزی شهروند اهل شهرستان سنندج، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر آزاد شد.

به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰، بهروز عزیزی شهروند اهل شهرستان سنندج، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، وی طی مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

بهروز عزیزی در تاریخ  ۱۵ شهریورماە امسال، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و سپس به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

بهروز عزیزی، ۴٠ ساله، فرزند محمد صالح و اهل روستای “میراو” از توابع منطقه ژاورود سنندج است.

Published by humanrightsiran2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: