وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۰ تن تحت عنوان “مرتبطین سرویس‌ اطلاعاتی برخی کشورها” خبر داد

وزارت اطلاعات بدون ذکر جزییات از بازداشت ۱۰ تن تحت عنوان “مرتبطین سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه”، در استان بوشهر خبر داد. هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی، طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزئیات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.

به نقل از ایلنا، بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، ۱۰ تن به دلیل آنچه “ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه عنوان شده، بازداشت و پرونده آن‌ها برای صدور حکم، تحویل مرجع قضایی شد.

وزارت اطلاعات بدون ذکر جزییات این افراد را به “جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از مراکز حساس کشور” متهم کرده است.

در این گزارش به هویت آنها اشاره ای نشده است.

هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزئیات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.

Published by humanrightsiran2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: