حسین رمضانپور از زندان بجنورد آزاد شد

روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، حسین رمضانپور فعال صنفی و از اعضای هیات مدیره انجمن‌ صنفی‌ فرهنگیان خراسان شمالی از زندان بجنورد آزاد شد.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، حسین رمضانپور فعال صنفی و از اعضای هیات مدیره انجمن‌ صنفی‌ فرهنگیان خراسان شمالی، از زندان بجنورد آزاد شد.

آزادی این شهروند پس از سپری کردن ۴ ماه از دوران محکومیت ۶ ماهه او صورت گرفته است.

آقای رمضانپور که پیشتر از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۶ ماه حبس محکوم شده بود، مورخ ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با دستور شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای بجنورد جهت تحمل دوران محکومیت خود روانه زندان مرکزی این شهر شد.

حسین رمضان پور در پرونده ای دیگر در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی همچنین در بخش دیگری از پرونده مذکور در تیرماه سال ۹۸ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان از بابت اتهام “توهین به مسئولین نظام”، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: