مسعود نیکخواه، فعال صنفی معلمان مریوان آزاد شد

امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، مسعود نیکخواه، عضو بازداشتی انجمن صنفی معلمان مریوان، آزاد شد.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، مسعود نیکخواه، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان آزاد شد.

آقای نیکخواه روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کرده‌ بود.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: