بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان زاهدان توسط ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد.

به نقل از حل وش، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان زاهدان بازداشت شد.

در این گزارش، هویت وی محمد محمدزهی، ۲۴ ساله، فرزند دلدار خان و اهل روستای چاه احمد واقع در منطقه کورین شهرستان زاهدان عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعاتی در دست نیست.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: