بازداشت یک فعال صنفی معلمان همزمان با آزادی ۲ تن دیگر

امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت، فریبا معینی فعال صنفی معلمان در استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در نجف آباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صفر رمضانی و احسان اسدی دو فعال صنفی لنگرود نیز لحظاتی پیش آزاد شدند.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بامداد امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، فریبا معینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت خانم معینی در منزل شخصی وی واقع در شهرستان نجف آباد صورت گرفته است.

همزمان، صفر رمضانی و احسان اسدی که روز گذشته در ارتباط با تجمع معلمان در لنگرود بازداشت شده بودند، لحظاتی پیش آزاد شدند.

فریبا معینی دبیر ادبیات با سابقه ۳۱ سال تدریس، عضو هیات اجرایی شعبه نجف آباد و همچنین صفر رمضانی و احسان اسدی از فعالین صنفی معلمان در لنگرود هستند.

روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در برخی شهرها جو شدید امنیتی حاکم شد و با بازداشت گسترده معلمان و دیگر حاضرین در تجمعات همراه بود.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: