چهار فعال صنفی فرهنگیان در خوزستان آزاد شدند

پیروز نامی، علی کروشات و حسام کرائی، از فعالین صنفی فرهنگیان خوزستان، شب گذشته در پی مراجعه به پلیس امنیت در خصوص پیگیری وضعیت همکارشان سیامک چهرازی، بازداشت و صبح روز جاری با تودیع قرار آزاد شدند. سیامک چهرازی نیز لحظاتی پیش آزاد شد.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، پیروز نامی، علی کروشات و حسام کرائی شب گذشته در پی مراجعه به پلیس امنیت استان خوزستان بازداشت و صبح امروز با قرار کفالت آزاد شدند.

مراجعه این شهروندان به پلیس امنیت، به جهت پیگیری وضعیت سیامک چهرازی از فعالین صنفی استان خوزستان که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در اهواز بازداشت شده بود، صورت گرفته است.

سیامک چهرازی نیز نهایتا صبح امروز آزاد شد.

پیروز نامی و علی کروشات پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و احضار داشته اند. همچنین آنها در جریان تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال ۹۷، توسط نهادهای امنیتی استان خوزستان بازداشت شده و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

Qروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در برخی شهرها جو شدید امنیتی حاکم شد و با بازداشت گسترده معلمان و دیگر حاضرین در تجمعات همراه بود.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: