عبدالواحد عباسی‌زاده جهت اجرای حکم راهی زندان بانه شد

عبدالواحد عباسی‌زاده، شهروند اهل روستای کوپیچ سفلی از توابع شهرستان بانه، امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان بانه شد.

عبدالواحد عباسی‌زاده، امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، شهروند اهل روستای کوپیچ سفلی از توابع شهرستان بانه، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان بانه شد.

آقای عباسی زاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهرستان بانه به ریاست قاضی اکبر میرزایی از بابت اتهام “تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام” به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود.

آقای عباسی‌ زاده در تاریخ ۱ آذر ١٣٩٩، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۷ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

عبدالواحد عباسی‌زاده ۳۵ ساله، فرزند عثمان و اهل روستای کوپیچ سفلی از توابع شهرستان بانه است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: