آزادیی اصغر حاجب با تودیع قرار وثیقه در بوشهر

امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، اصغر حاجب، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اصغر حاجب، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر آزاد شد.

بنا بر این گزارش آزادی وی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

او روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در جریان تجمع اعتراضی معلمان بازداشت شده بود.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند.

تجمع معلمان دستکم در شهرهای بوشهر و مریوان با اعمال خشونت از سوی نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از معترضان همراه بوده است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: