افشین رشیدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، افشین رشیدی فعال کارگری بازداشتی در شهرستان بانه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، افشین رشیدی فعال کارگری اهل بانه آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

افشین رشیدی فعال کارگری شهرستان بانه روز سەشنبە ۶ اردیبهشت‏ماە ١۴٠١ در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر به همراه هفت تن از فعالین کارگری و اجتماعی شهر بانه با نام‌های سعید محمدی، حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، پروین عبدالله‌‌پناه، رحمان(عمر) سلیمانی، فواد فاروقی و فاتح مجیدی بدون حکم قضایی بازداشت و بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات منتقل شدند.

از این هشت نفر نیشتمان رحمتی (همسر سعید محمدی) همان روز پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد و روز بعد نیز حسن عزتی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه پس از یک روز بازجویی و بازداشت توسط نهادهای امنیتی بانه آزاد شد.

شش فعال کارگری دیگر به نام‌های پروین عبدالله‌‌پناه (همسر حسن عزتی)، رحمان(عمر) سلیمانی ۵۸ ساله، سعید محمدی ۴١ ساله، افشین رشیدی، فواد فاروقی و فاتح مجیدی ۶۴ ساله همگی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شدند.

تا زمان تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و از سرنوشت بقیە فعالین کارگری بازداشتی بانە اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: