اعتصاب غذای محمدعلی زحمتکش در شیراز

محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان از امروز چهارشنبه ۱ تیر، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و اتهامات انتسابی به خود اعتصاب غذا کرد. وی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در جریان تجمع اعتراضی فعالان صنفی معلمان در شیراز بازداشت شد.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، محمدعلی زحمتکش از امروز چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، دست به اعتصاب غذا زد.

بر اساس این گزارش، اعتصاب آقای زحمتکش در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و انتساب اتهامات واهی دستگاههای امنیتی و قضایی شیراز صورت گرفته است.

وی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در جریان تجمع اعتراضی فعالان صنفی معلمان در شیراز بازداشت شد.

این فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: