سیاوش امامی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

سیاوش امامی، شهروند اهل شهرستان آمل امروز چهارشنبه ۱ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری به صورت موقت آزاد شد. وی درتاریخ ۱۰ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در نور بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، سیاوش امامی، شهروند بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری (شهید کچویی) آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

بنا بر گفته یک منبع مطلع، یکی از اتهامات آقای امامی تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی، عنوان شده است.

وی روز سه‌شنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای اداره اطلاعات در محل کارش در نور بازداشت شده بود.

آقای امامی پیشتر در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ نیز توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نور بازداشت و نهایتا مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰، با اتمام مراحل بازجویی و پس از اخذ آخرین دفاعیات او در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

او در تاریخ ۲ مردادماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آمل به ریاست قاضی مرتضی مهدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای امامی در تاریخ ۱۵ تیرماه در این شعبه برگزار شده بود.

سیاوش امامی، شهروند اهل شهرستان آمل واقع در استان مازندران است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: