برگزاری جلسه آخرین دفاع ۵ فعال کارگری در دادسرای سنندج

روز یکشنبه ۹ مردادماه، جلسه آخرین دفاع آرمین شریفه، مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان، دلیر نصراللهی و شیث امانی، ۵ تن از فعالین کارگری سنندج، در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برگزار شد.

حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی ۵ فعال کارگری در دادسرای سنندج برگزار شد.

در این جلسه که در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد، آرمین شریفه، مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان،دلیر نصراللهی و شیث امانی، ۵ تن از فعالین کارگری سنندج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع تشکل ها و سازمان های مخالف نظام” به دفاع از خود پرداختند.

روز چهارشنبه ۵ مردادماه، این فعالان کارگری طی احضاریه های جداگانه برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه دوم بازپرسی سنندج احضار شده بودند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “طی چند روز اخیر دو بار احضاریه برای آرمین شریفه صادر شده است. او علیرغم بیماری و مصرف داروهای مرتبط با شیمی درمانی در دادسرای سنندج به دفاع از خود پرداخته است.”

لازم به ذکر است روز چهارشنبه ۵ مردادماه نیز، آرمین شریفه فعال کارگری به همراه همسرش هاوژین لطیفی و گلنار قدم خانی معلم ساکن سنندج جهت اخذ آخرین دفاعیان در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج حاضر شدند که جلسه بازپرسی آقای شریفه ناتمام مانده بود. همچنین پس از این جلسه خانم قدم خانی، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شده بود.

آرمین شریفه فعال کارگری به همراه همسرش هاوژین لطیفی، صبح روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه، همراه با تفتیش منزل پدر آقای شریفه در سنندج بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شدند. آرمین شریفه پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و احضار داشته است.

به علاوه مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان، و شیث امانی دیگر فعالان کارگری نیز پیش از این سابقه احضار و بازداشت توسط نهادهای امنتی را داشته اند.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: