محمود محمودی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

 محمود محمودی (ارکین هارای)، فعال ترک (آذربایجانی) اهل شهرستان کلیبر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی اواخر خرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، محمود محمودی (ارکین هارای)، شهروند بازداشتی اهل شهرستان کلیبر طی روزهای اخیر آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صورت گرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

محمود محمودی (ارکین هارای) اواخر خرداد سال جاری توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: