بازداشت یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه در سنندج

 یک شهروند اهل سنندج، حدود یک هفته پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به نقل از کولبر نیوز، حدود یک هفته پیش، یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شد.

هویت این شهروند “آرام افضلی، اهل روستای دانیکش از توابع سنندج” عنوان شده است. وی در شیراز به کارگری مشغول بوده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای افضلی حین بازگشت به سنندج و در نزدیکی مرکز تعویض پلاک این شهرستان صورت گرفته است.

با گذشت بیش از یک هفته از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: